ЋИР | LAT Adresa Trg narodnog ustanka 2 Radno vreme 8:00 - 22:00

PUT U POVRATAK

Promocija romana Svetlane Dunjić
O knjizi govore Alma Koman, pisac i autorka.
Odlomke čita Sofija Dimitrijević, a muzičke minijature izvode učenici Muzičke škole "Dr Vojislav Vučković".
MESTO I VREME
  • Klub Doma kulture
  • 05.11.2019.
  • 19:30
Dom kulture Čačak
  • Trg narodnog ustanka 2
  • 32000 Čačak
  • Tel / Faks: + 381 32 325 073
PIB: 101112640
  • Matični broj: 07167342
  • Delatnost: Izvođačka umetnost
  • Tekući račun: 840-167668-69
Pratite nas:
  • Copyright © 2016 Dom kulture Čačak. All rights reserved