ЋИР | LAT Adresa Trg narodnog ustanka 2 Radno vreme 8:00 - 22:00

OBAVEŠTENjE

Radno vreme biletarnice Doma kulture Čačak je svakog radnog dana od 9,00 do 20,00 časova.

Informacije i rezervacije na telefon 032 325 071.
MESTO I VREME
  • -
  • 02.09.2020.
  • -
Dom kulture Čačak
  • Trg narodnog ustanka 2
  • 32000 Čačak
  • Tel / Faks: + 381 32 325 073
PIB: 101112640
  • Matični broj: 07167342
  • Delatnost: Izvođačka umetnost
  • Tekući račun: 840-167668-69
Pratite nas:
  • Copyright © 2016 Dom kulture Čačak. All rights reserved