ЋИР | ЛАТ Адреса Трг народног устанка 2 Радно време 8:00 - 22:00
Почетна | Ликовни програм

GRAFIČKE VIZIJE 6

Projekat međunarodne kulturne saradnje Leposave Lepe Milošević Sibinović
Hose Adair Garsia Sančes / José Adair García Sánchez
Adrian Aha Mendes / Adrián Aja Méndez
Dorota Ziolkovska / Dorota Ziolkowska
Enrike Gvadarama Solis / Enrique Guadarrama Solís
Manuel Alberto Solis Mendosa / Manuel Alberto Solís Mendoza

GRAFIKE ATELJEA KARLOS OLAČEA, FAD, UNAM, MEKSIKO / CARLOS OLACHEA, FAD – UNAM, MEXICO

Izložba meksičkih umetnika Grafičke vizije 6 je novi segment Projekta kontinuirane međunarodne saradnje mr Leposave Milošević Sibinović koji je u prethodnim istoimenim izložbama 1, 2, 3, 4, i 5 imao znatnog odjeka u stručnoj i široj kulturnoj javnosti. Radovi su nastali u Meksiku, zemlji bogate likovne tradicije i realizovani u različitim tehnikama u Ateljeu za istraživanja i produkciju grafike Karlos Olačea (Carlos Olachea), osnovanog 1984. godine koji radi u okviru Fakulteta za likovnu umetnost i dizajn Nacionalnog univerziteta i dvovekovne Nacionalne akademije San Karlos.

Izložba obuhvata po pet grafika od svakog autora, ukupno 25 grafičkih listova.МЕСТО И ВРЕМЕ
  • Likovni salon
  • 16.06.2020.
  • 18:30
Дом kултуре Чачак
  • Трг народног устанка 2
  • 32000 Чачак
  • Тел / Факс: + 381 32 325 073
ПИБ: 101112640
  • Матични број: 07167342
  • Делатност: Извођачка уметност
  • Текући рачун: 840-167668-69
Пратите нас:
  • Copyright © 2018 Dom kulture Čačak. All rights reserved