ЋИР | ЛАТ Адреса Трг народног устанка 2 Радно време 8:00 - 22:00

INTERAKCIJA

PROJEKCIJA FILMOVA 2018
Organizacija: KINOKULTURA.
MESTO I VREME
  • Velika sala
  • 12.12.2018.
  • 20:00
Дом kултуре Чачак
  • Трг народног устанка 2
  • 32000 Чачак
  • Тел / Факс: + 381 32 325 073
ПИБ: 101112640
  • Матични број: 07167342
  • Делатност: Извођачка уметност
  • Текући рачун: 840-167668-69
Пратите нас:
  • Copyright © 2018 Dom kulture Čačak. All rights reserved