Glumački atelje Doma kulture osnovan je na jesen 2021. godine. Pozorišne radionice za odrasle namenjene su svim punoletnim građanima koji žele da stiču znanja, razvijaju svoje veštine i učestvuju u stvaranju budućih amaterskih pozorišnih projekata Doma kulture. Rad ateljea zasnovan je na kombinaciji različitih pozorišnih metoda (kako klasičnih, tako i savremenih), sa ciljem da članovima omogući individualni razvoj i priliku za kolektivan stvaralački proces. Kako Glumački atelje funkcioniše u okviru edukativnog, ali i pozorišnog programa, namera je da se okupljanjem ansambla ateljea krene put stvaranja amaterskih pozorišnih predstava koje bi redovno bile prikazivane publici u Čačku, ali i u drugim gradovima.
Na prvoj audiciji 30. oktobra 2021. godine primljeno je 7 članova, a ideja je da se ovaj broj povećava, u skladu sa produkcijskim potrebama, na budućim audicijama.
Glumački atelje Doma kulture pokrenut je na inicijativu mentora Jovane Mišković i Dušana Vukašinovića (glumci Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada) i Radisava Lukovića, direktora Doma kulture u Čačku.

AUDICIJA

Glumački atelje Doma kulture Čačak Mesto i vreme: Velika sala, 30.10. 2021. godine