Глумачки атеље Дома културе основан је на јесен 2021. године. Позоришне радионице за одрасле намењене су свим пунолетним грађанима који желе да стичу знања, развијају своје вештине и учествују у стварању будућих аматерских позоришних пројеката Дома културе. Рад атељеа заснован је на комбинацији различитих позоришних метода (како класичних, тако и савремених), са циљем да члановима омогући индивидуални развој и прилику за колективан стваралачки процес. Како Глумачки атеље функционише у оквиру едукативног, али и позоришног програма, намера је да се окупљањем ансамбла атељеа крене пут стварања аматерских позоришних представа које би редовно биле приказиване публици у Чачку, али и у другим градовима.
На првој аудицији 30. октобра 2021. године примљено је 7 чланова, а идеја је да се овај број повећава, у складу са продукцијским потребама, на будућим аудицијама.
Глумачки атеље Дома културе покренут је на иницијативу ментора Јоване Мишковић и Душана Вукашиновића (глумци Српског народног позоришта из Новог Сада) и Радисава Луковића, директора Дома културе у Чачку.

АУДИЦИЈА

Глумачки атеље Дома културе Чачак Место и време: Велика сала, 30.10. 2021. године