Časopis za književnost, umetnost i kulturu GRADAC
Organizacija Mlada Bosna i najrazličitiji aspekti, zbivanja, pojedinci i analize u vezi sa ovom organizacijom (Gavrilo Princip, Prvi svetski rat, ideja jugoslovenstva…), tema je novog trobroja časopisa “Gradac” (175/176/177). Izdanje, koje je priredio Muharem Bazdulj, sadrži tekstove Miroslava Krleže, Hermana Vendela, Jovana Skerlića, Tina Ujevića, Predraga Palavestre, Miloša Crnjanskog, Ive Andrića, Dr Pera Slijepčevića, Vladimira Gaćinovića, Dejvida Džemsa Smita, Stefana Cvajga, Rebeke Vest, Abdulaha Sidrana, Draga Ljubibratovića, Svetislava Basare, Miodraga Bogićevića…