”Ruđer Bošković, astronom, fizičar, matematičar, filozof, član nekoliko akademija nauka, objavio više od sto radova, a pre više od dva i po veka i svoje monumentalno delo TEORIJA PRIRODNE FILOZOFIJE SVEDENA NA JEDAN JEDINI ZAKON SILA KOJE POSTOJE U PRIRODI. Njegov naučni i filozofski opus izvršio je ogroman uticaj na njegove savremenike, naučnike XVIII veka. Njegova se teorija izučavala u mnogim ustanovama širom sveta, a sledbenike je imao i u XIX i na početku XX veka…”

Dvobroj priredio Dragoslav Stoiljković.