DENDIZAM, novi trobroj časopisa za književnost, umetnost i kulturu GRADAC priredio je Marjan Čakarević, a u ovom izdanju možete pročitati tekstove Marsela Prusta, Vilijama Halita, Tomasa Karlajla, Teofila Gotjea, Šarla Bodlera, Onorea De Balzaka, Morisa Baresa, Rožera Kempfa, Oskara Vajlda…

”Najkraće i najtačnije definisan kao umetnost življenja, dendizam se ukazuje kao specifično plemstvo duha i pobratimstvo onih lica u svemiru koja teže da svaki trenutak i treptaj života dožive kao dar i praznik”.

Iz predgovora Marjana Čakarevića.