Stand up komedija
Stand up komedija popularnog glumca i muzičara Branka Đurića Đure
Mesto i vreme:
Velika sala, 05.02.2018. u 20 časova