dečja predstava Glumačke radionice Doma kulture
Po tekstu Željka Hubača, u režiji Vladimira Jocovića.
Igraju: Todor Trifunović, Matija Bojović, Marta Krupež,Tatjana Čkonjević, Danica Lazović, Radoje Ivanović, Jana Jovanović, Anastasija Vujović, Iva Radovanović i Sara Tatović.

Nekada davno Zloćudiju, zemlju zla i plača, dobri car Veselin je pretvorio u Veseliju, najsrećniju carevinu na svetu. U Veseliji je dobra vila Dobrila svakom detetu darivala osmeh i dobru narav. Međutim, carevog sina Mateju začarale su veštice Grozdana i Grdana, i on je izrastao u strašno nevaljalog princa kome spasa nije bilo. Carevina Veselija beše ugrožena, a veštice su se nadale da će, kad postane kralj, Mateja Veseliju ponovo da pretvori u Zloćudiju. Nade nije bilo. Jedino što je moglo princa nevaljalca da preobrati u dobrog kralja bila je ljubav. Uz pomoć dobre vile, Mateja upoznaje lepu Saru čija ljubav otapa zlu kob princa.

“Svaki čovek ima sposobnost da jasno razlikuje dobro od zla. Međutim, ljudi često iz ovih ili onih razloga, svesno ili nesvesno, čine dela za koja se kasnije kaju. Oni koji to svesno čine, često na svoja lica stavljaju maske, misleći da će na taj način njihova zla namera i identitet ostati neotkriveni. Ipak svi znamo da se na kraju svake igre krivac otkrije.”

(Reč autora)

Mesto i vreme:
Velika sala, 07.12.2018. u 11 časova