Izložba je revijalnog karaktera.
Druga kolektivna izložba likovnih umetnika koji žive i stvaraju u Čačku.
Mesto i vreme:
Likovni salon, 23.01.2019. u 19 časova