Pozorišna predstava
Predstava za decu u izvođenju Glumačke radionice Doma kulture Čačak.
Tekst: Željko Hubač. Režija: Vladimir Jocović. Songovi: Bojan Stojčetović
. Igraju: Todor Trifunović, Matija Bojović, Marta Krupež, Tatjana Čkonjević, Danica Lazović, Radoje Ivanović, Jana Jovanović, Anastasija Vujović, Iva Radovanović i Sara Tatović.

Nekada davno Zloćudiju, zemlju zla i plača, dobri car Veselin je pretvorio u Veseliju, najsrećniju carevinu na svetu. U Veseliji je dobra vila Dobrila svakom detetu darivala osmeh i dobru narav. Ali, carevog sina Mateju začarale su veštice Grozdana i Grdana i on je izrastao u nevaljalog princa kome spasa nije bilo. Jedino što je moglo princa nevaljalca da preobrati u dobrog kralja bila je ljubav. Uz pomoć dobre vile, Mateja upoznaje lepu Saru čija ljubav otapa zlu kob princa.

Mesto i vreme:
Velika sala, 05.03.2019. u 11 časova