LINE LAB
Селектор традиционалне ликовне манифестације ове године је Светлана Младенов, историчар уметности и ликовни критичар. Излажу: Игор Бошњак, диСТРУКТУРА, Габриел Глид, Роберт Јанкулоски, Стеван Којић, Моника Мотеска, Немања Николић, Весна Перуновић, Селман Тртовац, Наташа Теофиловић, Драган Војводић и Босиљка Зиројевић.
Место и време:
Ликовни салон, 15.05.2019. у 19 часова