KONKURS
za izlaganje u 2020. godini

Dom kulture Čačak raspisuje konkurs za izlaganje u Likovnom salonu Doma kulture i izlagačkim prostorima na Srednjem i Gornjem holu. Pozivamo sve zainteresovane umetnike, istoričare umetnosti, da predlože svoje samostalne i autorske projekte, koje će razmatrati Programski savet Likovnog salona u oktobru 2019. godine.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2019. godine. Za konkurs je neophodno podneti:

1. Opis projekta
2. Vizuelnu dokumentaciju (CD, fotografije …)
3. Profesionalnu biografiju
4. Kontakt

U planu Likovnog programa je 10 izložbi u Likovnom salonu koje finansira Dom kulture (katalog, pozivnice, transport radova, putni troškovi i boravak umetnika). Za Srednji i Gornji hol Dom kulture obezbeđuje prostor i pozivnice. U prijavi naglasiti za koji prostor se konkuriše.

Napomena: Izložbe treba da budu dostupne od januara 2020.

Materijal za konkurs se može poslati na adresu:

LIKOVNI SALON DOMA KULTURE – konkurs
Trg narodnog ustanka 2
32 000 ČAČAK

Ili na e-mail: likovni.salon.cacak@gmail.com

Konkursna dokumentacija se ne vraća. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti objavljeni na sajtu Doma kulture
www.domkulturecacak.org
i FB stranici
www.facebook.com/LikovniSalonDkCacak