akademskog slikara iz Novog Sada
Mesto i vreme:
Likovni salon, 16.01.2020. u 19 časova