Novi broj Gradca, trobroj zapravo, 213`214`215` posvećen je u celosti Ernestu Sabatu, jednom od najvećih latinoameričkih književnika XX veka.
Ovaj broj Gradca kroz razna svedoćanstva savremenika, vrsne esejističke radove, intervjue i biografije, prati sve životne etape slavnog pisca: od njegovog detinjstva, školovanja i mladosti, preko nadrealističkih krugova u Parizu, pa do opredeljenja da se iz sveta nauke premesti u svet književnosti, a kasnije i u slikarstvo. Za Gradac o Sabatu pišu mnogi svetski poznati autori: poneko o vezi Sabata sa filmom i teatrom, neko o filmu i Sabatovim delima, neko o njegovim danima vezanim za nauku, ali je ipak većina radova vezana za percepciju Sabatovih romana kroz prelomne društvene trenutke prošlog veka. Naravno, Gradac donosi i do sada neznane ili manje poznate Sabatove eseje, kao i njegova sećanja. Trobroj je priredila Aleksandra Mančić.