Radno vreme biletarnice Doma kulture Čačak je svakog radnog dana od 9,00 do 20,00 časova.

Informacije i rezervacije na telefon 032 325 071.