Predavanje
Šta je sve pokretalo civilizaciju, ko su bili pojedinci koji su mišljem i delom odlučujuće doprineli da svet u celini pođe napred, i kako su se ponašali u teškim vremenima? Od antičkih, srednjovekovnih, novovekovnih i savremenih mislilaca do danas, bezbroj je velikih pojedinačnih umova naše civilizacije, koji su svojim izumuma i zamislima i u teškim vremenima preokretali stvarnost napred. Zahvaljujući njima, svet je danas na visokom umnom i tehnološkom nivou.

Gost – BOJAN NEDELJKOVIĆ, prof. filozofije.

Foto: Vikipedija.

Mesto i vreme:
Velika sala, 10.02.2021. u 19 časova