Predavanje i promocija knjige “KASTIGULjA” Jasenke Lalović

Autorka trilogije “Brda od pelina” koju čine knjige “S one bande moje gore”, “S ove bande moje gore” i “Kastigulja”, će sa istorijskog, antropološkog, filozofskog i sociološkog aspekta govoriti o položaju i iskušenju žena u patrijarhalnom miljeu u teškim, ratnim vremenima kroz više generacija, s kraja devetnaestog veka, pa sve do kapitulacije Italije u Drugom svetskom ratu, kao i o međuljudskim odnosima svih naroda koji su tu živeli. Govoriće i o ženama kućanicama ali i ženama kastiguljama, o ženskim pitanjima, iskušenjima i mukama, postojanju žena u muškom svetu, onako kako je to u jednoj od svojih najlepših pesama ispevao Džejms Braun, a o knjizi “KASTIGULjA” čućemo zapažanja profesora MIODRAGA DANILOVIĆA, istoričara umetnosti.

Foto: privatni arhiv Jasenke Lalović.

Mesto i vreme:

Atrijum ispred Doma kulture, 16.06.2021. u 20 časova