Pijanista: Vladimir Milošević

Specifičnost ovog koncerta je u izvođenju muzičkih dela koja su u originalu pisana za balet, a transkribovana za klavir i obratno. Složena i kompleksna transkripcija baleta Žar ptica u obradi italijanskog pijaniste Gvida Agostija će biti premijerno izvedena, a zajedno sa transkripcijom baleta Krcko Oraščić čini deo pijanističkog repertoara koji se do sada nije izvodio po gradovima Srbije.

Upravo zbog toga, ovo je jedinstvena prilika da publika čuje i doživi uzbudljivu muziku iz baleta kroz prizmu klavirskog zvuka.

Mesto i vreme:
Velika sala, 24.11.2021. u 20 časova