Peta, sada već tradicionalna  godišnja izložba radova čačanskih likovnih umetnika. Ovo je revijalna izložba koja pruža uvid u produkciju umetnika, ostvarenu u svim likovnim disciplinama kojima se bave. Kroz ovaj presek vidi se da izložba ima značaj kao podsticaj umetnicima da stvaraju i budu predstavljeni u svom gradu.

Mesto i vreme:

Srednji hol, sreda 02. februar 2022. godine u 19 časova