LIKOVNI SALON DOMA KULTURE ČAČAK

 KONKURS za izlaganje u 2023. godini

Dom kulture Čačak raspisuje konkurs samostalne i autorske izložbe i umetničke projekte u Likovnom salonu Doma kulture i izlagačkim prostorima na Srednjem i Gornjem holu.

Konkurs  je otvoren do 30. septenbra 2022. godine. Za konkurs je neophodno podneti:

  1. Lične podatke
  2. Profesionalnu biografiju
  3. Opis umetničkog projekta
  4. Vizuelnu dokumentaciju (10 fotografija radova)
  5. Kontakt

Na konkurs se mogu prijaviti diplomirani likovni i vizuelni umetnici, koji nisu imali svoje samostalne izložbe u Likovnom salonu Doma kulture u prethodne četiri godine.

Prijave će razmatrati Programski savet Likovnog salona u oktobru 2022. godine.

U planu Likovnog programa je 10 izložbi u Likovnom salonu koje finansira Dom kulture (katalog, pozivnice, transport radova, putni troškovi i boravak umetnika). Za Srednji i Gornji hol Dom kulture obezbeđuje prostor i  pozivnice. U prijavi naglasiti za koji prostor se konkuriše.

Napomena:Izložbe treba da budu dostupne odjanuara 2023.

Materijal za konkurs se može poslati  na adresu:

LIKOVNI SALON DOMA KULTURE – konkurs

Trg narodnog ustanka 2

32 000 ČAČAK

Ili na e-mail: likovni.salon.cacak@gmail.com

Konkursna dokumentacija se ne vraća. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti objavljeni na sajtu Doma kulture www.domkulturecacak.org

i FB stranicama

www.facebook.com/LikovniSalonDkCacak 

https://www.facebook.com/d.kulture7cacak

i instagram stranici

https://www.instagram.com/domkultureca/