JN broj 05/2020 – Organizacija učešća dece grada Čačka na dečijem muzičkom takmičenju – Srbija u ritmu Evrope

JN broj 03/2020 – Nabavka scenske mehanike i elektroinstalacija scenske mehanike