О Дому културе

Центар културних догађања, чврсто укорењен у свеукупни друштвени и привредни живот града, Дом културе је у великој мери иницијатор и креатор културни…