O Domu kulture

Centar kulturnih događanja, čvrsto ukorenjen u sveukupni društveni i privredni život grada, Dom kulture je u velikoj meri inicijator i kreator kulturni…