ЋИР | ЛАТ Адреса Трг народног устанка 2 Радно време 8:00 - 22:00

175-176-177 MLADA BOSNA

Časopis za književnost, umetnost i kulturu GRADAC
Organizacija Mlada Bosna i najrazličitiji aspekti, zbivanja, pojedinci i analize u vezi sa ovom organizacijom (Gavrilo Princip, Prvi svetski rat, ideja jugoslovenstva...), tema je novog trobroja časopisa “Gradac” (175/176/177). Izdanje, koje je priredio Muharem Bazdulj, sadrži tekstove Miroslava Krleže, Hermana Vendela, Jovana Skerlića, Tina Ujevića, Predraga Palavestre, Miloša Crnjanskog, Ive Andrića, Dr Pera Slijepčevića, Vladimira Gaćinovića, Dejvida Džemsa Smita, Stefana Cvajga, Rebeke Vest, Abdulaha Sidrana, Draga Ljubibratovića, Svetislava Basare, Miodraga Bogićevića...
MESTO I VREME
  • -
  • 01.08.2010.
Дом kултуре Чачак
  • Трг народног устанка 2
  • 32000 Чачак
  • Тел / Факс: + 381 32 325 073
ПИБ: 101112640
  • Матични број: 07167342
  • Делатност: Извођачка уметност
Пратите нас:
  • Copyright © 2021 Dom kulture Čačak. All rights reserved