ЋИР | ЛАТ Адреса Трг народног устанка 2 Радно време 8:00 - 22:00

183-184 - DŽEZ

Priređivač: Milen Alempijević
Izašao je novi broj (183-184) časopisa za književnost, umetnost i kulturu GRADAC, koji je ovog puta tematski okrenut džezu. Džez je muzika koja je ostavila svoj otisak u vremenu, možda i jedan od najznačajnijih u XX veku, govorio je jedan od onih giganata koji su je stvarali, Dizi Gilespi, uveren da "zbog džeza ovaj vek zvuči drugačije nego bilo koji drugi". Ovo mišljenje nas upućuju na složeni socijalni, antropološki, umetnički, ekonomski kontekst, u kome džez egzistira kao svojevrsni fenomen. Njegova povest, i pored erozivnog uticaja vremena, pamti revolucionarne trenutke. Govorimo o revoluciji čiji ciljevi nisu bile korenite geopolitičke promene, a ulog ljudski životi, ali su se posledice osetile na globalnom kulturnom prostoru.

Tekstovi autora odabranih za ovaj broj Gradca otvaraju više problemskih polja: muzičko dostignuće džeza (E. Hobsbaum, K. Vilkinson, D. L. Magin, B. Krauters, M. Pinfold, M. Stern), odnos umetničke forme i kritike (S. Krauč), maskulini identitet (K. Gabard), egzistencijalne pozicije džeza (G. Gidins), snaga posvećenosti u opresivnim uslovima (M. Zverin), upotreba narkotika i opijata (N. Hentof, N. Šapiro, F. Marmande), mitologija urbanih sredina i lične mitologije (A. Šo, D. Elington, N. Kenigsvarter), perceptivna moć i doživljaj umetničke forme (T. Đoja), dodirne tačke džeza i drugih umetnosti (A. Lengi, N. Maki, S. Vila, Ž. P. Kriki).

Ovi tekstovi računaju na čitalačku znatiželju koja ulančavanjem podataka, otkrivanjem međusobnih veza i hronoloških sledova mogu svakog da pokrenu ličnim putem otkrivanja osobenosti džeza i njegovih tajni, kaže priređivač ovog broja, Milen Alempijević. Časopis Gradac i ovom sveskom, posvećenom džezu, istrajava u ispitivanju kodova kulture, doprinoseći dijalogu savremenog čitaoca sa kulturnim nasleđem, kao i sa aktuelnim trenutkom.
MESTO I VREME
  • -
  • 01.03.2012.
Дом kултуре Чачак
  • Трг народног устанка 2
  • 32000 Чачак
  • Тел / Факс: + 381 32 325 073
ПИБ: 101112640
  • Матични број: 07167342
  • Делатност: Извођачка уметност
Пратите нас:
  • Copyright © 2021 Dom kulture Čačak. All rights reserved