О Дому културе

Центар културних догађања, чврсто укорењен у свеукупни друштвени и привредни живот града, Дом културе је у великој мери иницијатор и креатор културних навика Чачана. Налази се у центру града, у упечатљивом здању (на око 4.000м2 корисне површине), ауторском делу из 1970. године загребачког архитекте Луја Шверера. Идеја о изградњи и оснивању Дома културе родила се крајем 50-их година XX века, после укидања Градског народног позоришта у коме су се одржавале и друге градске свечаности, књижевне вечери, предавања, концерти. Као својеврсни медијатор на пољу културе, Дом је од почетка рада, 3. децембра 1971. године, до данас, презентовао овдашњој публици бројне позоришне и филмске представе, концерте, изложбе, књижевне вечери, трибине… Основне програмске целине Дома културе су: Позоришни програм, Ликовни програм, Књижевни програм, Кутурно-образовни програм, Музичко-сценски програм и Филмски програм. Едукативни садржаји реализују се кроз активности Глумачке радионице, Студија за анимацију ANIMATIC, Ликовног студија за децу и одрасле и школе балета “Лујо Давичо”. Издавачку делатност чине часопис за културу и уметност “Градац” (Дом културе је суиздавач са Уметничким друштвом Градац). Дом културе посебну пажњу посвећује организацији значајних манифестација: Међународног фестивала анимације АНИМАНИМА, изложбе Дани фотографије у Србији и ликовне изложбе Пролећни анале. Осим креирања и презентације културно-уметничких програма, Дом културе се бави и организацијом семинара, сајмова, комерцијалних презентација и других манифестација.

Фикус Чачак

У холу Дома културе расте највећи фикус (Ficus elastica decora) у Србији (и на Балкану), одрастао у затвореном простору. Фикус чине два стабла чије се крошње у горњим деловима преплићу, при чему образују бујну крошњу, препуну зелене лисне масе. Карактерише га специфичан хабитус, условљен простором у којем расте. Репрезентативан примерак ове тропске биљке стар је 50 година. Садња примерака високих 1,5 м извршена је 1971.године. Фикус Чачак изузетним чине и следеће дендрометријске вредности: висина стабла до крошње – 8м, обим једног дебла – 37, 30 мм, дужина крошње – 30 м, пречник крошње – 5, 60 м. Полувековни фикус својим раскошним изгледом и димензијама доминира и оплемењује простор у коме се налази и сврстан је у природна добро III категорије, заштићено од стране Завода за заштиту природе Србије.Поносни смо на свог зеленог суграђанина!