PROLEĆNI ANALE

Ova likovna manifestacija je prva put održana 1994. godine pod nazivom Mali prolećni anale. Manifestacija je takva zamišljena da na novi svake godine izloži po dvanaest slikama mlade i srednje generacije. Broj umetnika je simbolisao broj meseci u godinama, a simbol samo Anala je sunce, vrhunska prirodna pojava, koja je postala medaljama i plaketima koji se ocenjuju, po ocenama stručnog žirija, najuspešnijeg umjetnika. Posle prestanka od 1997. do 2000. godine, ova manifestacija je postala tradicionalna i ime menja u Prolećni anale. Prvo tri godine Osim glavne nagrade – Medalja Mala prolećnog anala, dodala je i nagrada časopis Gradac. Od 2000. godine organizuje Prolećnag anala doprinosi i Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, koja dođeljuje drugu nagradu – Plaketu prolećnog anala.
Medalja Prolećnog anala, je rad akademskog vajara Nikole Vukosavljevića, koji je napravio po crtežu Zaharia Orfelina.

Selektori ove značajne likovne manifestacije do sada bili su renomanirani istoričari umetnosti, u čijem izboru su bili brojni umetnici, značajni na likovnim scenama Srbije.

XXV PROLEĆNI ANALE – NEVIDLJIVA STVARNOST

Tradicionalna likovna manifestacija u kojoj je izabrano dvanaest autora koji se predstavljaju svojim delima na odgovarajuću temu. Ove godine selektor je Sonja Milićević, diplomirana istoričarka umetnosti, kustos  u Centru za […]

PROSTORI NADE

XXIV  Prolećni analeTradicionalna likovna manifestacija. Selektor: Biljana Grković, istoričar umetnosti, muzejski savetnik iz Kruševca. Učesnici: Katarina Alempijević, Čedomir Vasić, Milica Dukić, Margareta Jelić, Irena Kelečević, Nataša Kokić, Milena Maksimović Kovačević, […]

XXIII PROLEĆNI ANALE

LINE LABSelektor tradicionalne likovne manifestacije ove godine je Svetlana Mladenov, istoričar umetnosti i likovni kritičar. Izlažu: Igor Bošnjak, diSTRUKTURA, Gabriel Glid, Robert Jankuloski, Stevan Kojić, Monika Moteska, Nemanja Nikolić, Vesna […]