Treća izložba radova likovnih umetnika i studenata umetničkih fakulteta.
Mesto i vreme:
Likovni salon, 13.02.2020. u 19 časova