XXIV  Prolećni anale
Tradicionalna likovna manifestacija. Selektor: Biljana Grković, istoričar umetnosti, muzejski savetnik iz Kruševca.
Učesnici: Katarina Alempijević, Čedomir Vasić, Milica Dukić, Margareta Jelić, Irena Kelečević, Nataša Kokić, Milena Maksimović Kovačević, Jovanka Mladenović, Ivan Petrović, Simonida Rajčević, Slobodanka Stupar i Ivan Šuletić.
Mesto i vreme:
Srednji hol, 21.05.2021. u 19 časovi