BIBLIOTEKA – OTVORENA KNjIGA BALKANA

Sedmi međunarodni bijanale vizuelnih umetnosti Tematski okvir – “RAZGRANIČENjA” Organizacija: Centar za vizuelna istraživanja “Krug” i Dom kulture Čačak. Zemlje učesnice: Albanija, Austrija, BiH, Bugarska, Belgija, Italija, Japan, Kanada, Kina, […]

Umetnost i papir 2020

Organizacija: Centar za vizuelna istraživanja “Krug” i Dom kulture Čačak. U okviru manifestacije “Dani za dijalog” (koja ima dva programska multimedijalna projekta) postavljena je izložba “Umetnost i papir 2020” u […]

27TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ART AND PAPER

27th international symposium “Art and paper” will be held from 15. to 24. of July in the organization of “Center for visual research Krug” and Cultural center in Čačak. Sponsors: […]

27. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM UMETNOST I PAPIR

Međunarodni 27. Simpozijum “Umetnost i papir” će se realizovati od 15. do 24. jula 2020. godine u organizaciji “Centra za vizuelna istraživanja Krug” i Doma kulture u Čačku. Radionica za […]

BIJENALE VIZUELNIH UMETNOSTI

“BIBLIOTEKA – OTVORENA KNjIGA BALKANA” Čačak, 14. Novembar – 20. decembar 2020. Tema: “RAZGRANIČENjA” Organizacija: Centar za vizuelna istraživanja “Krug” i Dom kulture Čačak Izlagači: SRBIJA, ALBANIJA, BiH, BUGARSKA, GRČKA, […]

VISUAL ARTS BIENAL EXHIBITION

THE LIBRARY – THE BALKANS OPEN BOOK Subject: “BOUNDARIES” ____________________________________________________________________ Organization: Center for visual research „Krug“ and Cultural center Čačak Participants: SERBIA, ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA, BULGARIA, GREECE, ROMUNIA, NORTH […]