Izložba slika Tatjane Bandović
Stalnim posmatranjem arhitekture, njenom transformacijom dobijenom apstrahovanjem i svođenjem arhitektonskog fragmenta na geometrijsku formu, sa dominantnom horizontalom i vertikalom, kroz interakciju svetlosti i boje, Tatjana Bandović pruža lični doživljaj arhitekture starog grada prenet na slikarska platna.
Mesto i vreme:
Likovni salon, 05.03.2019. u 19 časova