17. baletsko međunarodno takmičenje

U Šapcu je 8. decembra održano 17. po redu baletsko međunarodno takmičenje u organizaciji Centra za igru, na kome je nastupilo oko 700 igrača. U konkurenciji tri baletske škole, četiri izdvojena odeljenja i 12 baletskih studija, Baletski studio Doma kulture ADAGIO AS, koji vodi nastavnica baleta Snežana Aćimović, ostvario je izuzetne rezultate, čak 8 specijalnih nagrada, 7 prvih mesta i jedno drugo.

Specijalne nagrade : Lena Aćimović- koreografija “Hallelujah”- novčana nagrada. Koreografija “Drvo” kategorija mini-formacija – najbolja koreografija na celom takmičenju. Specijalne nagrade za najmaštovitije koreografije u savremenoj igri: “Hallelujah”, “More”, “Drvo”, “Vođa”, “Nisi sam” i ,,San”.
Prva mesta mesta su osvojena za koreografije  “Hallelujah”, mini-solo, Lena Aćimović, “More”, mini-formacija, savremena igra, “Drvo”, deca formacija, savremena igra “Labudovo jezero”, juniori, formacija klasičan balet, “Vođa” – juniori, formacija savremena igra, “Nisi sam”-juniori, savremena igra i “San” – seniori savremena igra.

Drugo mesto u veoma jakoj konkurenciji 16 sjajnih solistkinja zauzela je Simona Topalović, varijacija Plava ptica, katerogija deca, solo, klasičan balet.

Na ovom baletskom takmičenju društvo našim balerinama pravili su i igrači iz Baletske škole “Dimitrije Parlić”, sa izdvojenim odeljenjima, Škola igre “Ašhen Ataljanc”, Baletski studio Aplauz , Baletska škola Centar za igru Šabac, Baletski studio Perla, Baletski centar Ana Pflug, Baletski studio Idea Obrenovac, Baletski studio Baletango, Baletski studio Kopelija, Baletski studio Adagio – Novi Beograd i Baletski studio Flex.