Izložba akvarela Duška Miloševića, arhitekte iz Beograda

Duško Milošević nije nepoznat čačanskoj publici, jer je već nekoliko puta samostalno izlagao u Čačku. Sada se predstavlja akvarelima iz ciklusa “Kule i Gradine”, “Kulići-gradinići”, “Beogradine” i “Ovčarsko-kablarski akvareli”. I ovde ime u velikoj meri određuje i sam format slika. Ono što u nazivu ima reč “kula” je vertikalnog, izduženog oblika, a slike gde se pominje reč “gradina”, su horizontalnog formata. Ta raznovrsnost oblika i veličina biće iskorišćena i za izložbenu postavku. Na svakom panelu praviće se mala kompozicija od tih različitih formata slika, otprilike na način kako u svom domu svako od nas aranžira slike sa kojima raspolaže. Želja je da se na taj način promoviše kult slike, kao sastavni deo našeg svakodnevnog života.

Na otvaranju izložbe biće prikazane neke od knjiga koje je dosad napisao: “Moj rečnik čačanskih pojmova”, “Balkanske sitnice”, “Kule i Gradine” i “Ovčarsko-kablarski akvareli”, jer su u vezi i sa izloženim radovima.

Mesto i vreme:
Srednji hol, 02.04.2021. u 18 časova