LIKOVNI SALON DOMA KULTURE ČAČAK

Dom kulture Čačak raspisuje konkurs za samostalne i autorske izložbe i umetničke projekte u Likovnom salonu Doma kulture i izlagačkim prostorima na Srednjem i Gornjem holu.

Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2021. godine. Za konkurs je neophodno podneti:

Lične podatke
Profesionalnu biografiju
Opis umetničkog projekta
Vizuelnu dokumentaciju (10 fotografija radova)
Kontakt
Na konkurs se mogu prijaviti diplomirani likovni i vizuelni umetnici, koji nisu imali svoje samostalne izložbe u Likovnom salonu Doma kulture u prethodne četiri godine.
Prijave će razmatrati Programski savet Likovnog salona u oktobru 2021. godine.
U planu Likovnog programa je 10 izložbi u Likovnom salonu koje finansira Dom kulture (katalog, pozivnice, transport radova, putni troškovi i boravak umetnika). Za Srednji i Gornji hol Dom kulture obezbeđuje prostor i pozivnice. U prijavi naglasiti za koji prostor se konkuriše.

Napomena: Izložbe treba da budu dostupne od januara 2022.

Materijal za konkurs se može poslati na adresu:

LIKOVNI SALON DOMA KULTURE – konkurs
Trg narodnog ustanka 2
32 000 ČAČAK

Ili na e-mail: likovni.salon.cacak@gmail.com

Konkursna dokumentacija se ne vraća. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti objavljeni na sajtu Doma kulture www.domkulturecacak.org
i FB stranici
www.facebook.com/LikovniSalonDkCacak