Predavanje

U novije vreme, sve više se u kontekstu javne diplomatije uviđa značaj njene kulturne dimenzije, kao bitne i delotvorne komponente tzv. “meke moći” spoljne politike svake države, pa i Srbije. Dobro osmišljena i primereno realizovana kulturna diplomatija može znatno doprineti afirmisanju koncepta “srpskog sveta”, kao matičnog identitetskog tla srpskog naroda, u vezi sa kojim i u zemlji i u svetu ima mnogo nejasnoća i protivrečnih tumačenja.

Gost – Prof. dr DARKO TANASKOVIĆ – je srpski islamolog, filolog orijentalista, univerzitetski profesor, književnik, književni prevodilac i diplomata. Bivši ambasador Jugoslavije u Republici Turskoj, Azerbejdžanu i Vatikanu, kao i ambasador Srbije pri Unesku. Član je Evropske akademije nauka i umetnosti i Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske, kao i Naučnog društva Srbije.

Mesto i vreme:
Velika sala, 29.11.2021. u 19:30 časova