Autora Dragana Miloševića

30 eseja o isto toliko aktuelnih tema koje opominju i pozivaju na rešavanje. “Zašto je zanemarena Vinča, metropola praistorijske kulture?“, Zašto Srbija ne ozvaniči svoju srednjovekovnu državnost?“ i slična pitanja koja mogu zainteresovati širu publiku.

O knjizi govore Tomislav Kresović i autor.

Mesto i vreme:

Sala Naučno tehnološkog parka, sreda 18. maj 2022. godine u 19 časova