U prostoru Doma kulture svečano otvaranje i:

Glavna selekcija bijenala

Minijatura i eks libris i studentska grafika

Meksička selekcija 24 autora, Leposava Milošević Sibinović, selektor

Izložba Viktora Manuela Hernandeza Kastilja (Meksiko) dobitnika Grand Prix 2020

Organizacija: Likovni program

Mesto i vreme:

Likovni salon, srednji i gornji hol i klub Doma kulture, subota 03. septembar 2022. godine u 19 časova