Izložba slika i fotografija Sylvie Kovjenić, iz Beograda.

Organizacija: Likovni program

Mesto i vreme:

Likovni salon, petak 25. novembar 2022. godine u 19:00 časova