JN broj 08/2019 – Izvođenje radova na ugradnji sistema za detekciju i dojavu požara

JN broj 07/2019 – Izvođenje završnih radova na sanaciji prostora Doma izgorelom u požaru.

JN broj 01/2019 Javna nabavka dobara – nabavka električne energije JN-BR.1