JN broj 08/2019 – Izvođenje radova na ugradnji sistema za detekciju i dojavu požara

JN broj 07/2019 – Izvođenje završnih radova na sanaciji prostora Doma izgorelom u požaru.